اخبار فرمانداري
1399/11/14
 • سومين روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي، شهرستان رزن

  جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان باحضورامام جمعه فرماندارواعضاي اصلي بادستورجلسه?- ارائه راهکاربراي مقابله باآسيب هاي اجتماعي?-هماهنگي جهت تشکيل شوراي قرآني درمحل دفترامام جمعه رزن تشکيل شد.
 • در سومين روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي، شهرستان رزن :
  ??جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان باحضورامام جمعه فرماندارواعضاي اصلي بادستورجلسه?- ارائه راهکاربراي مقابله باآسيب هاي اجتماعي?-هماهنگي جهت تشکيل شوراي قرآني درمحل دفترامام جمعه رزن تشکيل شد.
  ??مراسم کلنگ زني طرح مجتمع گردشگري روستاي اميريه با سرمايه گذاري ?? ميليارد تومان و ايجاد اشتغال براي ?? نفر .
  ??افتتاح همزمان ? واحد خانه مدد جويي در شهرستان رزن با اعتباري بالغ بر ??? ميليون تومان در ??? متر مربع مساحت .

  ??روابط عمومي فرمانداري شهرستان رزن .