اخبار فرمانداري
1398/08/14
  • راهپيمايي پر شکوه يوم الله 13 آبان شهرستان رزن

    در روز ملي مبارزه با استکبار جهاني ، مردم متدين و شهيد پرور هميشه در صحنه شهرستان رزن ،امام جمعه محترم ، فرماندار ، معاونين ، بخشدار ، مسئولين ، دانشجويان ، دانش آموزان، خانواده معظم شهدا ، ايثارگران در راهپيمايي يوم الله 13 آبان حضور يافتند .
  • در روز ملي مبارزه با استکبار جهاني ، مردم متدين و شهيد پرور هميشه در صحنه شهرستان رزن ،امام جمعه محترم ، فرماندار ، معاونين ، بخشدار ، مسئولين ، دانشجويان ، دانش آموزان، خانواده معظم شهدا ، ايثارگران در راهپيمايي يوم الله 13 آبان حضور يافتند .