اخبار فرمانداري
1398/08/12
  • همايش تجليل از خادمان موکب‌هاي شهرستان رزن

    همايش تجليل از خادمان موکب‌هاي شهرستان رزن در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.
  • همايش تجليل از خادمان موکب‌هاي شهرستان رزن در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.