اخبار فرمانداري
1398/08/09
 • جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان رزن

  جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان رزن به رياست فرماندار برگزار شد.
 • ?سيد رضا سلامتي فرماندار شهرستان رزن در جلسه ستاد بحران عنوان کرد:
  ??ستاد بحران در شهرستان رزن در حالت آماده باش است و آمادگي مقابله با هر گونه حادثه احتمالي را دارد.
  ??با توجه به بارش هاي فروردين ماه سالجاري شهرستان رزن صاحب يک تجربه بزرگ در حوزه مديريت بحران است .
  ????/?ميلي متر بارندگي در شهرستان رزن گزارش شده است.
  ??دهياران روستاهاي مرکزي  و سردرود بايد از وضعيت راهها،رودخانه ها وقنوات بازديد انجام داده و آمادگي مقابله با بحران را داشته باشند.
  ??هيچ دستگاه خدمات رسان  در مديريت بحران بي وظيفه نخواهد بود .
  ??مانور مديريت بحران در شهرستان رزن انجام خواهد شد ، گفتني است در اين جلسه همه دستگاه هاي خدمات رسان گزارشي از اقدامات انجام شده در مقابله با بحران را بيان کردند .
  ?روابط عمومي فرمانداري شهرستان رزن .