اخبار فرمانداري
1398/08/09
  • بازديد

    بازديد جناب آقاي دکتر مهري مدير عامل بانک صنعت و معدن کشور در معيت معاون اقتصادي استاندار جناب آقاي پور مجاهد،جناب آقاي لطفي نماينده شهرستانهاي رزن و درگزين در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار شهرستان رزن ، رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و ساير مسئولين استاني و شهرستاني از دو واحد قطعه سازان و بخاري کم مصرف شوکت واقع در شهرک صنعتي رزن .
  • بازديد جناب آقاي دکتر مهري مدير عامل بانک صنعت و معدن کشور در معيت معاون اقتصادي استاندار جناب آقاي پور مجاهد،جناب آقاي لطفي نماينده  شهرستانهاي رزن و درگزين در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار شهرستان رزن ، رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و ساير مسئولين استاني و شهرستاني از دو واحد قطعه سازان و بخاري کم مصرف شوکت واقع در شهرک صنعتي رزن .
    در اين بازديد با توجه به ظرفيت و توان گروه توليدي پيروي از طرح جديد پروژه پردازنده و بخاريهاي کم مصرف  که نياز به سرمايه در گردش داشتند تبادل نظر شد و مقرر گرديد شرکت مذکور از طريق بانک صنعت و معدن کشور نسبت به دريافت تسهيلات سرمايه در گردش اقدام نمايد .