اخبار فرمانداري
1397/10/16
 • کميته فرهنگي و گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي شهرستان رزن

  کميته فرهنگي و گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.
 • کميته فرهنگي و گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي شهرستان رزن به رياست فرماندار تشکيل جلسه داد.

  فرماندار رزن گفت:
  ما مديري که تا ساعت ? سر کار باشد نميخواهيم مديري که مسئوليت قبول کرده بايد ??ساعته سر کار باشد.
  مديران در جذب سرمايه گذار و ايجاد اشتغال کوشا باشند.
  فرهنگ صرفه جويي ابتدا در ادارات بايد پياده شود
  اقتصاد مقاومتي مرد مقاومت ميخواهد