اخبار فرمانداري
1397/10/09
 • شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي شهرستان رزن

  سيدرضا سلامتي در جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي اين شهرستان يکي از عوامل مهم در تصميم‌گيري‌هاي مهم را داشتن اطلاعات کافي برشمرد و گفت : اطلاعات دقيق مي‌تواند در برنامه‌ريزي کلان کشور بسيار مهم باشد و اداره ثبت احوال مرجع مهم و حساس کشور در ارائه اطلاعات است .
 • شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي شهرستان رزن
  سيدرضا سلامتي در جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي اين شهرستان يکي از عوامل مهم در تصميم‌گيري‌هاي مهم را داشتن اطلاعات کافي برشمرد و گفت : اطلاعات دقيق مي‌تواند در برنامه‌ريزي کلان کشور بسيار مهم باشد و اداره ثبت احوال مرجع مهم و حساس کشور در ارائه اطلاعات است
  ايشان گفتند : 97 درصد از ثبت نام‌کنندگان براي کارت هوشمند ملي در شهرستان رزن کارت ملي خود را دريافت کرده‌اند و تا پايان سال  هم براي دريافت کارت ملي هوشمند جديد زمان دارند ، در ادامه وي ميزان طلاق در شهرستان رزن نسبت به ازدواج در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته يک درصد کاهش را نشان مي‌دهد.
  سيد رضا سلامتي گفت :  اداره ثبت احوال شهرستان رزن در ثبت وقايع حياتي مقام نخست استان و مقام دوم غرب کشور را دارد ،  ثبت ولادت در مهلت قانوني 99.85 درصد و ثبت وفات در مهلت قانوني صد درصد انجام شده است ، فراواني نام‌ها در 9 ماهه اول سال در بين پسران اميرعلي و اميرحسين و در بين دختران فاطمه و زهرا.
  * در 9 ماهه سال جاري يک‌هزار و 450 نفر در شهرستان رزن متولد شده‌اند که از اين تعداد 710 نفر پسران و 740 نفر دختر ،
  * تعداد وفات ثبت شده در 9 ماهه امسال را 464 مورد ،  از اين تعداد 265 نفر مرد و 199 نفر زن هستند.
  * در 9 ماهه سال جاري 653 مورد ازدواج و 95 مورد طلاق در شهرستان رزن به ثبت رسيده است.
  * در 9 ماهه سال جاري 6 هزار و 241 نفر براي دريافت کارت هوشمند ملي  در شهرستان رزن ثبت نام  کرد ه اند که ، براي 4 هزار و 805 نفر کارت هوشمند ملي صادر شده است.