اخبار فرمانداري
1397/08/06
 • جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رزن

  در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رزن مطرح شد : رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوا، استقلال فرهنگي و مصونيت جامعه از نفوذ فرهنگ بيگانه، اعتلاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه‌هاي مختلف و شکوفايي استعدادها و روحيه تحقق و ابتکار رواج فرهنگ و هنر اسلامي از وظايف و رسالت‌ها است.
 • جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان رزن
  در جلسه شوراي فرهنگ  عمومي شهرستان رزن مطرح شد :  رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوا، استقلال فرهنگي و مصونيت جامعه از نفوذ فرهنگ بيگانه، اعتلاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه‌هاي مختلف و شکوفايي استعدادها و روحيه تحقق و ابتکار رواج فرهنگ و هنر اسلامي از وظايف و رسالت‌ها است.
  آگاهي جهانيان نسبت به مباني و اهداف انقلاب اسلامي، گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف به ويژه مسلمانان و فراهم کردن زمينه‌هاي وحدت ميان مسلمانان.
  سلامتي  به لزوم تشويق و ترغيب جوانان براي رجوع به احکام اسلامي تاکيد و يادآور شد: آشنايي عميق نسل جوان از مسائل ديني بايد با زبان فرهنگي و هنري نهادينه شود.
  وي افزود: براي ارتقاء فرهنگ عمومي و باورهاي انقلابي و ديني و سبک زندگي اسلامي و خانواده سالم شهروندان ، همچنين در بحث فرهنگ ديني و ترغيب نوجوانان و فرزندان به مسائل ديني مي توان از طريق اين شورا اقدامات مطلوب و اثر بخشي را انجام داد.