• بناهاي تاريخي شهرستان رزن
 • امامزاده اظهر درجزين :

  اين اثر در روستاي درجزين واقع در 5 کيلومتري شهر رزن واقع شده است.برج تاريخي امامزاده اظهر بن علي،با گنبدي مخروطي و نوزده ترک مضرس،از آثار قرن هشتم هجري است،که بعدها به دستور شاه عباس دوم صفوي تعمير شده است.صحن داخلي برج به شکل دايره اي به قطر 12/7 متر و ارتفاع کلي بنا 20 متر است.اين بنا در تاريخ 2/12/1327 به شماره 366 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

   

  نماي بيروني

   

  نماي داخلي(سقف)

   

   

   امامزاده هود :

  اين بناي تاريخي در 3 کيلومتري رزن در اراضي کشاورزي روستاي ينگه قلعه واقع شده است.اين اثر داراي گنبدي نيم کره بر بالاي بنا احداث شده است.مصالح به کار رفته در آن خشت،آجر،سنگ و گچ مي باشد.اين برج 12 ترک موزون داشته و در تاريخ 2/12/1327 به شماره 367 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.در حال حاضر اين سازمان در حال انجام محوطه سازي به حدود 400 مترمربع در اطراف بنا مي باشد.

   

  نماي بيروني

   

   

    

  نماي داخلي

   

   مسجد درجزين :

  اين مسجد در روستاي درجزين در 5 کيلومتري رزن واقع شده است.مسجد با بناي تاريخي در قسمت تحتاني مسجد فعلي قرار گرفته و بناي جديد در سالهاي اوايل 1370 روي آن احداث شده است.مسجد داراي 16 ستون اصلي از جنس ساروج و ابزارکاري شده است.حدود 300 متر مربع مساحت داشته و به صورت طاق ضربي مي باشد.در سالهاي گذشته توسط اهالي روي آجرها گچ کاري صورت گرفته است.

   


  مسجد شوند :

  اين بنا در روستاي شوند در فاصله 32 کيلومتري رزن واقع شده است.بنا بر روي 19 ستون اصلي قرار گرفته و داراي طاق ضربي مي باشد.حدود 150 متر مربع مساحت و در قسمت تحتاني مسجد علي ابن ابيطالب(ع)روستا که در سالهاي گذشته بناي جديد احداث شده و ستونهاي فلزي در کف مسجد قديمي به کار گذاشته شده است.روي طاقها گچ کاري شده و نماي آجر کاري در زير آن قرار گرفته است.

   

   

  حمام درجزين: 

  اين اثر در روستاي درجزين در 5 کيلومتري رزن واقع شده است.داراي 4 ستون اصلي از جنس ساروج در رختکن و طاق ضربي مي باشد.مساحت بنا حدود 400 متر مربع مي باشد.مصالح به کار رفته در آن آجر،خشت و سيمان مي باشد.

  ورودي حمام

   

  نماي داخلي رختکن

   

                

  حمام نظام آباد:

  اين حمام در روستاي نظام آباد در فاصله 10 کيلومتري از رزن در مرکز روستا واقع شده است. داراي 4 ستون اصلي از جنس ساروج در رختکن و طاق ضربي مي باشد.مساحت بنا حدود 500 متر مربع مي باشد.مصالح به کار رفته در آن آجر،خشت،گل و سيمان مي باشد. در سال 86 بازسازي آن صورت گرفته و اکنون نيز در حال استفاده عمومي با کاربري حمام مي‌باشد.

   

   

  حمام دمق :

  اين بنا در شهر دمق در فاصله 20 کيلومتري از رزن واقع شده است.حمام داراي 400 متر مربع مساحت و مصالح به کار رفته در آن آجر خشت،گل و ساروج مي باشد.بدون ستون و طاق ضربي مي باشد.در سال 1389 ديوار بيروني و بام سازي آن مرمت و تعمير گرديد.

   

   

   
  مسجد  بابانظر : 

  اين بناها در فاصله 50 کيلومتري از رزن در روستاي بابانظر واقع شده است.در يک محوطه باستاني که در گذشته قلعه و عمارت اربابي نيز وجود داشته که امروزه تنها تپه اي و ديوارهاي تخريب شده آن بر جاي مانده است.مسجد داراي 12 ستون اصل از جنس چوب و پوشش بام هم چوبي مي باشد.سر ستونها گچ کاري شده و داراي نماي کاه گل و مصالح بکار رفته خشت و گل مي باشد.داراي 300 متر مربع مساحت و دو درب چوبي براي آقايان در قسمت جلو مسجد و يک ورودي براي خانمها در قسمت پشت مسجد براي خانمها تعبيه شده است.حمام تاريخي نيز قسمت پشت مسجد قرار گرفته که حدود 300 متر مربع مساحت داشته و مصالح بکار رفته در آن آجر،خشت و سيمان مي باشد.

   

   

  قلعه امير نظام فارسجين :

  اين قلعه در روستاي فارسجين در 2 کيلومتري رزن واقع شده است.در گذشته داراي باغهاي آباد و درختان ميوه و شامل چند خانه قديمي بوده که متاسفانه بر اثر عدم استفاده و نگهداري و عوامل طبيعي تخريب شده و فقط يک خانه سالم مي باشد.در قسمت ورودي هشتي با طاق ضربي قرار گرفته است که به وسيله دالاني به حياط قديمي راه دارد.خانه داراي ستونهاي چوبي و بام تير پوش مي باشد که به وسيله تخته هاي يکنواخت روي آن پوشانده شده است. 

   

   

  خانه آيت ا...ملاعلي معصومي وفسي :

  اين خانه در روستاي وفس در فاصله 15 کيلومتري از رزن واقع شده است.داراي ديوارهاي خشت و سقف تير پوش مي باشد.در تاريخ 29/1/1388 به شماره 28201 در فهرست آثار ملي به عنوان خانه مشاهير و مفاخر شهرستان به ثبت رسيده است.داراي يک اطاق  اصلي و يک گنجينه(انبار مواد غذايي)که به وسيله درب کوچکي به همديگر متصل مي باشند.