• صنايع دستي رزن
 •  

  شهرستان رزن داراي 501 کارگاه خانگي در رشته هاي گليم بافي،سراجي چرم ،مروار بافي ،خراطي ،معرق چوب و ... و داراي 57 کارگاه توليدي در رشته هاي قاب سازي ،نمد مالي ،سراجي چرم و ... مي باشد.در سال 1388 در راستاي آموزش و ترويج صنايع دستي  تعداد 300 نفر در رشته هاي قلم زني روي مس ، نقره کوبي ،مروار بافي ،سراجي چرم ،رودوزي سنتي ،معرق چوب ،گليم بافي و .. آموزش ديده اند.در سال جاري نيز تعداد 120 نفر از محل اعتبارات استاني در رشته هاي منبت ،سراجي ،گليم بافي به صورت مرحله مقدماتي و در رشته قلم زني روي مس دوره پيشرفته در حال برگزاري مي باشد.

   

  صنايع دستي شاخص شهرستان رزن :  

  1-در روستاي کاج 40 کارگاه قاب سازي با اشتغال حدود 150 نفر وجود داشته  و به توليد محصولاتي مانند قاب آينه ،قاب عکس و ميز کنسول  فعاليت دارند. اين صنعتگران تنها توليد کنندگان قاب هاي چوبي در کشور مي باشند.همچنين در روستاي گرمک نيز تعداد 10کارگاه قاب سازي وجود دارد.

   

  2-کارگاه هاي توليدي چرم و مصنوعات چرمي در شهرستان جايگاه ويژه اي داشته و به توليد کيف هاي اداري ،پاسپورتي ،کمربند ،کيف دانشجويي و .. فعاليت دارند .از جمله کارگاه عفاف روستاي قراکند با اشتغال 15 نفر خانم و کار گاه هوشمند و روستاهاي تموزان و كرفس.

   

   

  3-تنها کارگاه فعال  نمد مالي در غرب کشور در روستاي شوند از توابع اين شهرستان قرار دارد .در گذشته حدود 30کارگاه در اين روستا وجود داشته که به علت درآمد کم و پيشرفت تکنولوژي ،عدم تمايل مردم به خريد توليدات نمد ،فعاليت در اين زمينه در حال منسوخ شدن مي باشد.آقاي صفر علي پيرعلي و فرزندانش در حال توليد ير انداز ،پوشاک ،پادري و کمربند و نمد تزييني مي باشند.نمد به دليل مقاومت بسيار بالا در برابر نفوذ آب و سرما در گذشته کاربرد فراواني در بين مردم به ويژه براي چوپانان و عشاير داشته است . اما امرزه با تغيير شرايط زندگي و پوشاک کاربرد نمد از مد افتاده است.  يک فرد نمد مال به علت تماس دائمي با رطوبت ،دچار بيماري هاي مفصلي و آسم مي شوند.

   

  4-مروار بافي (سبد بافي ):در سالهاي گذشته شهرستان رزن داراي چوب مروار مرغوب و کشت آن به صورت انبوهي صورت مي گرفت.از مصارف آن بافتن انواع سبد ها ،صندوق حمل انگور و ميوه جات و .. بوده است.غير از مصارف فوق به استان هاي شمال کشور نيز جهت انواع محصولات فرستاده مي شد.جهت احيا و ترويج اين صنعت چندين دوره آموزش مروار بافي برگذار شده است.

   

  5-چلينگري : در گذشته در روستاهاي غينرجه ،دمق ،نير ،قروه درجزين و رزن افرادي به ساخت و توليد چاقو ،داس ،گوزوم کن باغباني،تبر، شن کش و ... مشغول بوده اند. امروه فقط تعداد محدودي کارگاه در روستاي غينرجه و شهر هاي قروه درجزين و دمق فعال مي باشد.ابزار فوق در گذشته کاربرد زيادي داشته و جزء ملزومات خانواده به شمار مي رفته است.که امروزه از محصولات مشابه و صنعتي استفاده مي گردد.

   

  ------------------------------------------------------------------------

   سراچي روستاي چايان

   

   

  قلم زني روي مس

   

  گليم فرش

   

  منبت روستاي گندوز

   

   

  نقره كوبي